Thực hiện kế hoạch của Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên, thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội năm học 2021 – 2022. Liên ...